3D-printing av metaller i Skellefteå

Välkommen till en workshop om den industriella transformation som 3D-printning av metalliska material och den associerade digitaliseringen innebär. Moderator för dagen är Nader Asnafi.

Tisdag den 23 augusti klockan 09:00-15:15
Plats: Pansalen, The Great Northern, Skellefteå

Program
09:00-09:15
Inledning
Skellefteå kommuns näringslivschef Bengt Ivansson

09:15-09:30
Aktuella industriella utvecklingssatsningar i norra Sverige
Åsa Tjärnberg, IUC Norr

09:30-10:00
3D-printning av metaller: Materialval, design, beredning, produktion, service, eftermarknad, inköp, logistik, organisation, affärsmodeller och den associerade digitaliseringen
Nader Asnafi, Örebro universitet, Anton Alveflo, Uddeholm, och Johan Eriksson, Appivo

10:00-10:30
Fika

10:30-12:00
Fortsättning av tidigare programpunkt
Nader Asnafi, Örebro universitet, Anton Alveflo, Uddeholm, och Johan Eriksson, Appivo

12:00-13:00
Lunch

13:00-14:45
Deltagarnas ”cases”
Nader Asnafi, Örebro universitet, Anton Alveflo, Uddeholm, och Johan Eriksson, Appivo

14:45-15:15
Fika

15:15
Avslutning
 
Vi bjuder på fika. Deltagarna står/betalar själva för lunchen. Anmäl dig till denna kostnadsfria workshop genom att e-posta ditt namn, din organisation, din e-postadress samt den workshop du valt (ort och datum) till maskin@oru.se senast den 17 augusti 2018.

Vill du diskutera ett fall/komponent/design/affärsmodell/etc., maila ditt ”case” till nader.asnafi@oru.se senast två (2) veckor innan workshopen. Ange i ditt mail, om du vill diskutera ditt fall publikt (i andra workshopsdeltagares närvaro) eller enskilt med Nader.

Varmt välkommen!
Åsa Tjärnberg, IUC Norr, Nader Asnafi, Örebro universitet, Anton Alveflo, Uddeholm, och Johan Eriksson, Appivo och Martin Hedman, IUC Sverige
 
Workshopen arrangeras i samarbete med Skellefteå kommun.

Partner: Appivo AB, Uddeholms AB och Örebro universitet

Plats: Pansalen, The Great Northern, Skellefteå