Dubbelt så bra en bit på vägen

Företagen utvecklas men marknadens behov och digitaliseringens möjligheter utvecklas ofta fortare. Digital produktionsteknik skapar möjligheter till produktion som är mer hållbar, uppkopplad, automatiserad och kunskapsintensiv.

När: Fredag 15 mars klockan 08.00-12.00
Plats: Brokk AB,  Risberggatan 67, Skellefteå

IUC Norr, LTU och Produktionslyftet bjuder in till ett insiktsseminarie hos värdföretaget Brokk AB. Vi diskuterar framtidens utmaningar och möjligheter samt ger en bild av omvärlden. Brokk AB visar hur de jobbat med sina utmaningar.

Program 

  • Hur ser omvärlden ut? 
    Omvärldsbevakning Industri 4.0 och hur der framtiden utmaningar ut
  • Flödeseffektiv produktion – dubbelt så bra är en bit på vägen
    Brokk AB har genomfört ett utmaningsdrivet förbättringsarbete och förbättrat flöden inom den egna produktionsenheten i Skellfteå. Brokk beskriver sin resa.
  • Avslutning och lunch 
    Presentation av några initiativ där stöttning finns för dig som vill ta nästa steg att identifiera och nå dina utmaningar.

 

Anmäl dig senast 11 mars genom att klicka här.

Arrangemanget är kostnadsfritt men kräver anmälan för att vi ska kunna beräkna fika/lunch. Klicka här för att anmäla dig.

Detta är en aktivitet inom Produktion 4.0. Projektet ska stärka konkurrenskraften och stötta den digitala strukturomvandlingen hos tillverkande industriella små och medelstora företag i Norrbotten och Västerbotten. IUC Norr är projektägare och Luleå Tekniska universitet är samverkanspart. Finansiärer är Europeiska socialfonden, Region Norrbotten, Region Västerbotten, Bodens kommun, Gällivare kommun, Kalix kommun, Luleå kommun, Piteå kommun, Skellefteå kommun och Umeå kommun.

Andréas Kostenniemi

Andréas Kostenniemi

Process- och verksamhetsutvecklare. 
Placeringsort: Luleå.
Mobiltelefon: 070-300 55 47
andreas.kosten@iucnorr.se