Hur kan Yrkeshögskolan bidra till att lösa industrins kompetensförsörjningsbehov?

Svensk industri går på högvarv och Norr- och Västerbotten är inget undantag. En förutsättning för att växa och utveckla sin konkurrenskraft är tillgång till rätt kompetens, något som visat sig vara en stor utmaning för många företag. Konsekvenserna? Avstannande expansionsplaner, svårigheter att utveckla produkter och tjänster, företagen tvingas tacka nej till nya ordrar och går miste om potentiella affärer.

Utifrån vårt uppdrag att stötta det kompetensförsörjningsarbetet bjuder IUC Norr och Region Norrbotten tillsammans med Region Västerbotten in till dialog där vi vill lyfta Yrkeshögskolan som utbildningsform.

Fredag 5 april klockan 11.30-16.00, inkl lunch.
Plats: återkommer med mer information om plats inom kort.

Yrkeshögskolan levererar eftergymnasiala utbildningar skräddarsydda efter arbetsmarknadens behov, framskrivna och drivna i nära samarbete med näringslivet. 9 av 10 studenter får jobb direkt efter utbildningen, ett kvitto på att de svarar mot arbetsmarknadens efterfrågan.

Syftet med denna dialog är:

  • Föra samma industrin och de utbildningsanordnare som är verksamma i regionen
  • Gemensamt identifiera de yrkesroller som industrin efterfrågar
  • Översätta dessa till tänkbara utbildningar på Yrkeshögskolenivå
  • Påbörja framskrivandet av ett antal ansökningar

Målgrupp:
Industriföretag, branschföreträdare, arbetsgivarrepresentanter, fackliga företrädare, utbildningsanordnare från Yrkeshögskolor.

Kristiina Starck Enman

Kristiina Starck Enman

Affärsutvecklare.
Placeringsort: Luleå.
Mobiltelefon: 070-201 64 21
kristiina.starck.enman@iucnorr.se

Anmäl dig senast 27 mars via denna länk: https://goo.gl/forms/p3s7zHeXozhTKlvT2

Partner: Region Norrbotten och Region Västerbotten