Informationsmöte förprojektering av miljardinvestering i SCA Obbola

När: 20 september kl 14.00-16.00
Plats: SCA Obbola, huvudkontoret

Under 2018 genomför SCA Obbola ett förprojekt för att undersöka möjligheterna att investera i en ny maskin för produktion av Kraftliner samt kompletterande insatser kring massabruket, infrastruktur mm.

Om ett positivt beslut tas (under kvartal 1, 2019) blir detta den största industriinvesteringen i Umeå kommuns historia.
Under mötet informerar SCA om planerna, ger exempel på behov som kommer att upphandlas samt vilka kompetenser som kommer att krävas av de underleverantörer som ska vara verksamma inom byggområdet.

  1.  Umeå Näringsliv hälsar välkommen och informerar om teknikstaden Umeå.
  2.  SCA informerar om
    a. investeringsplanen och hur investeringsprocessen kommer att fortlöpa.
    b. hur upphandlingsprocessen ser ut inom SCA och vilka krav har man på underleverantörer
    c. inom vilka områden kommer SCA att upphandla underleverantörer.
  3.  Industriellt Utvecklingscentrum Norr presenterar hur man arbetar för att utveckla lokala teknikföretag.

Varmt välkomna!

Per Strand, SCA Obbola AB
Marie Gidlund, Umeå kommun, näringslivsavdelningen
Magnus Persson, IUC Norr

Plats: SCA Obbola, huvudskontoret.