Förutsättningar och behov för tillväg i nordligaste Sveriges industriföretag

Förutsättningar och behov för tillväg i nordligaste Sveriges industriföretag Onsdagen den 12 februari släpps Med örat mot rälsen för Norrbotten. En behovsrapport som belyser de små och medelstora företagens förutsättningar och behov för ökad tillväxt.

Onsdagen den 12 februari släpps Med örat mot rälsen för Norrbotten. En behovsrapport som belyser de små och medelstora företagens förutsättningar och behov för ökad tillväxt. I denna första rapport har vi valt att beskriva läget utifrån några stora områden som i hög grad påverkar företagen och regionen. Det är en blandning av megatrender och möjligheter. Vi avslutar rapporten med några egna reflektioner utifrån vår erfarenhet av företagsnära utvecklingsarbete. Rapporten har tagits fram på uppdrag av Region Norrbotten.

När: Onsdagen den 12 februari, kl. 08:30-09:30
Plats: Vetenskapens hus, Luleå

Vill du delta? Klicka här för anmälan: https://forms.gle/VNnDDZSenVTGfKpn6

Deltagandet är kostnadsfritt men för att kunna beräkna fika behöver vi veta antal deltagare.

 

Varmt välkommen!

Marie Näslund Jakobsson

Marie Näslund Jakobsson

Information och kommunikation.
Placeringsort: Luleå.
Mobiltelefon: 070-527 57 40
marie.jakobsson@iucnorr.se

Åsa Tjärnberg

Åsa Tjärnberg

VD.
Placeringsort: Luleå.
Mobiltelefon: 070-326 88 11
asa.tjarnberg@iucnorr.se

Plats: Vetenskapens hus Luleå