Workshop: Resurseffektiv produktion

Välkommen till en workshop om kamerateknik som möjliggör kvalitets- och produktionsövervakning. Dagen ger dig kunskap om hur ni själva kan kvalitetssäkra och kontrollera tillverkning av detaljer under produktionen.

Luleå tekniska universitet berättar om sitt arbete med utvecklingen av ett system som automatiskt kontrollerar formen hos produkter tillverkade vid en produktionslina. Systemet ska klara av att utvärdera isolerade produkter slumpmässigt placerade på ett löpande band utan att störa pågående produktion.

Forskarna driver projektet ”SIVPRO – Shape Inspection by Vision in Production” tillsammans med de svenska fordonstillverkarna. Systemet har potential för allkontroll av produkter producerade vid en representativ produktionslina. Hur kan dessa data effektivt återkopplas till produktionssystemet? Och hur ökar det kvalitetskontrollen?

Under dagen kommer vi få ta del av erfarenheter från en installation vid Volvo Car Corporation i Olofström. Vi kommer också få ta del av hur Gestamp Hardtech tänker sig integrera detta som en del i ett kvalitetsövervakningssystem samt diskutera hur samma idéer skulle kunna användas och appliceras i olika industrier och för olika material.

Vi välkomnar att ni är minst två deltagare per företag för att få ut det mesta av dagen.

Anmälan senast den 4 november via denna länk: https://forms.gle/zz4Cqr189USWD97p6

 

PROGRAM:

11.45
Lunch

12.45
Inledning och presentation av deltagare, produktion 2030 och agendan.

13.15
På vilka sätt kan man öka kvalitetskontrollen samtidigt som ledtiderna sänks och produktionen effektiviseras? Hur kan data effektivt återkopplas till produktionssystemet?

14.00
Respektive företags behov av ökad automationsgrad vid kvalitetskontroll.

14.30
Fika

14.45
Diskussion/workshop kring behov och utmaningar avseende produktions och kvalitetskontroll.

Varmt välkommen!

Niclas Tidström

Niclas Tidström

Affärsutvecklare.
Placeringsort: Luleå.
Mobiltelefon: 070-353 52 39
niclas.tidstrom@iucnorr.se

OBS! Ta gärna med egna exempel på produkter och produktion ni vill förbättra/ utveckla.

Workshopen är kostnadsfri men kräver anmälan för att vi ska kunna beräkna fika/lunch.

Begränsat antal deltagare.

Plats: Kulturens hus, Luleå