Vi kan bättre!

DIGITALT SEMINARIUM OM UTVECKLING AV OSS SJÄLVA OCH ARBETSGRUPPEN Den 30 september. Förmiddag kl 08.30-12.00 eller eftermiddag 13.00-16.30

Hur blir man sitt bästa jag på jobbet?

Framgången på en arbetsplats är summan av alla ledares och medarbetares insats. Seminariet handlar om medarbetarskap som en kraft för framgång och trygga arbetsplatser och riktar sig till dig som medarbetare eller ledare. Det blir en dag som ger inspiration och utveckling. Hur blir man sitt bästa jag på jobbet? Hur kan en arbetsgrupp bli välkomnande och öppen? 

OBS! Samma program förmiddag och eftermiddag, välj själv vad som passar dig bäst!

PROGRAM FÖRMIDDAG
30 september

8.30 Inledning 

8.45-10.15 Jana Söderberg 

10.15-10.30 Paus 

10.30-11.30 Ibrahim Mohamad 

11.30-12.00 Samtal på scenen med lokalt företag 

PROGRAM EFTERMIDDAG
30 september

13.00 Inledning 

13.15-14.45 Jana Söderberg 

14.45-15.00 Paus 

15.00-16.00 Ibrahim Mohamad 

16.00-16.30 Samtal på scenen med lokalt företag

Jana Söderberg är en av Sveriges mest eftersökta föredragshållare, med en bakgrund som civilekonom, samtalsterapeut och elitidrottare. Hon visar hur vi kan få med gruppen, men framför allt oss själva, i en förändring. ”Hjärnan tycker om när allt är som vanligt så vi behöver lura den lite för att utvecklas som människor och bli positiva till nya tankar och beteenden.”

Ibrahim Mohamad är en internationellt prisbelönt talare. Han är statsvetare och har bland annat arbetat med HR och kommunikation och har också med sig erfarenheten av att komma till Sverige som flykting. Ibrahim visar hur vi kan skapa trygga, inkluderande och framgångsrika organisationer. ”Forskning visar att mångfald kan leda till ökad lönsamhet och produktivitet. När är mångfald en styrka, och när kan mångfald leda till kulturkrockar, subgrupper och utmaningar? Hur kan vi skapa en mångfaldsdriven organisation byggd på tillit och gemenskap?” 

Kristiina Starck Enman

Kristiina Starck Enman

Affärsutvecklare.
Placeringsort: Luleå.
Mobiltelefon: 070-201 64 21
kristiina.starck.enman@iucnorr.se

Marie Näslund Jakobsson

Marie Näslund Jakobsson

Information och kommunikation.
Placeringsort: Luleå.
Mobiltelefon: 070-527 57 40
marie.jakobsson@iucnorr.se

Detta är en aktivitet inom projektet Kompetensresan. Aktiviteten är öppen för allmänheten.

I Kompetensresan får en grupp utvalda företag får kunskap, coachning och kontakter för att hantera utmaningen med kompetensförsörjning och kunna utvecklas med hållbar tillväxt i regionen.
IUC Norr är projektägare. Finansiärer är Tillväxtverket och Region Norrbotten.

Anmälan senast den 28 september via denna länk: https://forms.gle/iKevTB9SMk2yHxrC6

Pris: 349 kr ex moms/företag.
Är ni flera personer från ett företag så faktureras ni endast 349 kr oavsett hur många ni är.

Boka din plats så återkommer vi med en länk till webbsändningen.

Plats: Digitalt