Workshop och årsstämma 2018

Outsourca jobbet till kunden, Haraholmens superfabrik och utblick Kazakstan

Du är välkommen att delta på IUC Norrs workshop och årsstämma. Innan stämman har vi ett workshop med intressanta nedslag. Vi ger en inblick i företagens resa till Uleåborg och Kazakstan samt Lundqvist Trävarus tankar kring om man kan outsourca jobbet till kunden.

Framgångsfaktorer för husproduktion i världsklass. Lindbäcks bygg berättar om planeringen och genomförandet av superfabriken på Haraholmen.

Årsstämman är kostnadsfri. Seminariet och lunchen kostar 200 kr. Anmäl dig senast 8 juni till info@iucnorr.se Vänligen ange namn, företag, faktureringsadress samt om du deltar på årsstämma och/eller seminarium + lunch. Meddela ev specialkost.

Program Workshop

11.30-12.20
Lunchföreläsning med Samuel Holmström, Lundqvist Trävaru
Kan man outsourca jobbet till kunden?

12.20-12.30
Åsa Tjärnberg, IUC Norr
Välkommen!

12.30-12.45
Bengt Ivansson och Kicki Krane, Skellefteå kommun
Skellefteå kommun presenterar en nyhet

12.45-13.30
Mikael Gunnari, IUC Norr och Erik Hagenrud, Business Sweden
Utblick nya affärsmöjligheter. Varför ser vi  Uleåborg och Kazakstan som en möjlighet?

13.30-14.15
Stefan Lindbäck och Linda Rosén, Lindbäcks
Vilka är framgångsfaktorerna för Lindbäcks superfabrik på Haraholmen?

14.15-14.30
Carina Löfroth, Skellefteå kraft
Reflektioner av dagen

Program årsstämma IUC Norr

14.30-15.00
Registrering

15.00-16.30
Årsstämma IUC Norr

16.30-17.00
Konstituerande styrelsemöte IUC Norr

Åsa Tjärnberg

Åsa Tjärnberg

VD.
Placeringsort: Luleå.
Mobiltelefon: 070-326 88 11
asa.tjarnberg@iucnorr.se

Plats: Rinkside, Skellefteå kraft Arena