Robot 2791671 1920

Beställarkompetens inom Automation och Robotik - 1 dag distans den 13 april

Utbildning sker via webben. Syftet är att öka förståelse och kunskap för de olika rollerna som beställare respektive leverantör av automationslösningar. Utbildningen ger inspiration, vägledning och insikt i beslutsprocessen vid införande av automation och robotik i sin verksamhet.

Utbildningen arrangeras via IUC Sverige inom ramen för den nationella satsningen Automation & Robotik. IUC Norr kommer att följa upp resultatet och initiera behovsanpassade fördjupningskurser i samverkan med deltagande företag – som sedan genomförs löpande 2021-2022 inom DARIS.

Tid: Tisdagen den 13 april kl. 9:00 – 12:00, frågor/uppföljning 13:00-14:30.

Plats: Online

Målgrupp: Personer som ska vara delaktiga i en framtida investering i automation, exempelvis VD, ägare, ledningsgrupp, produktionschef eller andra beslutsfattare i organisationen. Utbildningen riktas till tillverkande SME företag, dvs < 250 anställda och max 50 M Euro i omsättning.

Gärna minst 2 deltagare / företag. Begränsat antal platser. Utbildningen är kostnadsfri.

 

Om kursen

Att göra investeringar för automation och robotisering innebär för många att ge sig in på nya områden. Inom ramen för Automation & Robotik, i samverkan med Robotlyftet, erbjuds en utbildning via webben i beställarkompetens för att öka förståelse och kunskap för de olika rollerna som beställare respektive leverantör av automationslösningar. Det underlättar när beställare och leverantör har en samsyn och kan tala samma språk. Man kan klargöra frågor som: Vad är rätt automation? Vilka krav behöver vi ställa? Vilka är kompetenskraven för framtida operatörer och underhållspersonal? Ta chansen att utveckla din beställarkompetens så du undviker fallgroparna.

Genomförandet av utbildningen sker under ledning av erfarna systemintegratörer inom Automation och Robotik från Automation Region, Robotdalen och RISE.

Kursens mål

Koppla individernas kunskaper med företagets omställningsbehov genom MTO-metodik (människa-teknik-organisation).

Kursdeltagaren får tillräcklig förståelse och kunskap för att vara med och bidra i beställningsprocessen.

Ökad förståelse för framtida kompetensbehov.

Övergripande förståelse för produktionsteknik och dess utmaningar.

Kunskaper i hur investeringsberäkningar för automation görs.

Fler datum

Anders Högström

Anders Högström

Senior affärsutvecklare.
Mobiltelefon: 070-651 12 65
anders.hogstrom@iucnorr.se