NY Produktionstekniker Och Maskiningenjoer Inspekterar Och Undersoeker En Maskin I Fabrik

Utbildning i omställning för medarbetare i produktion, 2 dagar - distans den 15-16 juni

En grundläggande utbildning inom automation och robotisering för små och mellanstora företag.

Utbildningen arrangeras via IUC Sverige inom ramen för den nationella satsningen Automation & Robotik. IUC Norr kommer att följa upp resultatet och initiera behovsanpassade fördjupningskurser i samverkan med deltagande företag – som sedan genomförs löpande 2021-2022 inom DARIS.

Utbildningen sker via webben och ger omställningskunskaper vid automation. Syftet är att öka förståelse och kunskap för de olika rollerna som beställare respektive leverantör av automationslösningar.

Tid: Tisdag/onsdag den 15-16 juni, 8:30-16 båda dagarna

Plats: Online.

Målgrupp: Medarbetare i tillverkande företag som arbetar i produktion och som behöver omställningskunskaper vid automation. Kan exempelvis vara operatörer med industrierfarenhet.  

Arrangör: IUC Sverige

Gärna minst 2 deltagare / företag. Begränsat antal platser. Utbildningen är kostnadsfri.

 

Om kursen

Kursens mål 

 • Koppla individernas kunskaper med företagets omställningsbehov genom MTO-metodik (människa-teknik-organisation).  
 • Stärka deltagarnas kompetens och öka deras förmåga att känna sig trygga i en omställning och veta hur de kan bidra till en omställning 
 • Ge kursdeltagarna fördjupade kunskaper i ämnet robotik och programmering för att vara en attraktiv medarbetare i hantering av en framtida automationsutrustning.  
 • Kursdeltagarna erhåller en tillräcklig förståelse och kunskap för att vara med och bidra i beställningsprocessen. 

 

Kursinnehåll

Utbildningens röda tråd är MTO-metodiken (människa-teknik-organisation)

Övergripande

 • Produktionsteknik (inklusive TPU)

 • Automationsteknik

 • Automationskomponenter (aktuatorer, givare, styrsystem, GUI)

 • Framtid och trender

 • Beställarkompetens och kravställning – kort övergripande genomgång

Min roll i organisationen

 • Workshopupplägg för att få deltagarna att vara aktiva och delaktiga i diskussionerna. Inkluderar goda exempel.

 • Hur tillvaratas min kompetens och erfarenhet när vi automatiserar?

 • Organisationsförändringar och omställningsbehov – vad är min roll? Vad behöver jag kunna?

 • Säkerhet och riskhantering

 • Ansvar och befogenheter

 

Grundläggande robotik

 • Systemkunskap

 • Maskinsäkerhet

 • Applikationer

 • Programmering och simulering

Prova på arbete tillsammans med en robot  

 • Handhavande

 • Programmering

 • Integrering med sensorer och visionsystem

I ”Prova på arbetet” genomförs i grupp ett antal laborationer först på virtuella (simulerade) robotar därefter nedladdning till fysisk robot genom att på en tilldelad tidsslott ladda ner jobbet till roboten där en handledare hjälper till med körningen men deltagarna ser robotcellen genom en kamera. Detta innebär att varje deltagare bör ha en egen dator, men att licensen till simuleringsverktyget laddas ner från Robotdalen.

 

Vi ser gärna minst 2 deltagare/företag. Maximalt 20 deltagare/tillfälle. IUC Sverige håller ihop utbildningsinsatsen och utbildningarna utförs genom Automation & Robotik i samarbete med Robotdalen och RISE och bygger på kunskaper, erfarenheter och utbildningsmaterial från bland annat Robotlyftet, Produktionslyftet, Produktion 2030 och Automation Region. Utbildningen kommer att ha en kontinuerlig utvärdering för att kunna förbättras. För att säkerställa att utbildningen är aktuell och relevant kommer dialoger med SWIRA (branschförening inom robotik och robotautomation) och olika robotleverantörer hållas. Kursen är på övergripande nivå, där exempel och verktyg som används finns från flera leverantörer. För prova på övningarna används endast robot från en leverantör. Eftermiddag dag två bjuds även andra robotleverantörer in för en fyra timmars minimässa. Efter kursen erhåller deltagarna ett diplom.

Anders Högström

Anders Högström

Senior affärsutvecklare.
Mobiltelefon: 070-651 12 65
anders.hogstrom@iucnorr.se