VD-program

Utbildningen vänder sig till dig som känner att du vill få helhetsbilden och en överblick över VD-rollen. Du har ambitionen att bli en framgångsrik och kompetent VD och ledare. Utbildningen fokuserar i första hand till små och medelstora bolag. Utbildningen ger även ett nätverk av likasinnade som du efter utbildningen kan använda som stöd och bollplank.

En VD-utbildning handlar om att få förståelse för hela verksamhetens delar och de områden som du är ansvarig för samt erhålla verktyg för att verka långsiktigt och kunna fatta beslut. Utbildningen innehåller också delar som behövs för att rekrytera, leda och utveckla medarbetarna.

En framgångsrik VD skapar ett framgångsrikt företag! Vad gör du för att vara framgångsrik?
För att bli framgångsrik krävs ett gott ledarskap och affärsmässighet men också god kunskap i lagar och regler. Kunskap som i sin tur leder till att du tar bättre beslut.

 

Nya datum för 2018: 5 dagars utbildning.
1-2 februari (lunch till lunch), 22 mars, 20 april, 14 maj samt 7 juni.
Utbildningsort samt lokal meddelas senare.

Nivå Professional: För dig som vill bredda dina kunskaper inom området.

 

Innehåll:
Utbildningen klargör rollen som VD samt ger tips och råd. Enkla handfasta verktyg och processer som gör det mycket enklare för dig att leda och utveckla verksamheten och medarbetarna.

 • Aktiebolagslagen, VD, styrelsen och ägarna. Personliga ansvaret.
 • Arbetet med styrelsen och ledningsgruppen samt strategiarbete. 
 • Den ekonomiska planeringen och uppföljningen. Grundläggande ekonomikunskaper – nyckeltal, resultat- och balansräkning. Skyldigheter och förpliktelser i förhållande till bokföring, redovisning och skatter, moms och arbetsgivaravgifter. 
 • Juridik. Arbetsrätt, arbetsmiljö och Miljöbalken. 
 • Strategisk planering, affärs- och marknadsplan samt budget. Vision, mission, affärsmodell, mål, kritiska framgångsfaktorer, strategi och handlingsplan samt mål för verksamheten. 
 • Nätverkande. 
 • Chefskap. Arbetsrättsligt ansvar. LAS och MBL. Föredelning av ansvar och arbetsuppgifter samt målsättning. 
 • Rekrytering. Uppföljning och kontroll. 
 • Den moderna ledaren. Ledarskap. Kommunikation och framförandeteknik. Förhandling. Förändringsarbete. 
 • Konflikthantering. 
 • Affärsmässighet. Marknad, inköp och försäljning samt kundvård. Marknadsföring och sociala medier. 
 • Möjlighet att komplettera med individuellt stöd av managmentkonsult.
   

Avgift: 
11 900 kr ex moms/person. Vi behöver minst 10 stycken deltagare och max 15 deltagare för att genomföra utbildningen. OBS! Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan person inom organisationen. Vid icke meddelad frånvaro debiteras hela avgiften.

 

Förstudie: Innan utbildningen startar genomföras normalt en förstudie för att definiera första träffen med deltagarna samt inriktning för övriga träffar. Utbildningen kommer anpassas till deltagarna och deltagarnas behov baserat på föreslaget innehåll, hur mycket fokus som ska läggas på respektive område. Första träffen kan också innehålla en behovsinventering för att identifiera behov och önskemål från deltagarna om innehåll och fokus i den fortsatta utbildningen.

 

Sofia Lampa

Sofia Lampa

Affärsutvecklare.
Placeringsort: Luleå.
Mobiltelefon: 070-251 19 44
sofia.lampa@iucnorr.se