Affärsutvecklare i Västerbottens inland

Verksamhetens mål

IUC Norr arbetar med affärsdriven utveckling av industriella små och medelstora företag i syfte att öka tillväxt och konkurrensförmåga. Vi arbetar nära företag och individer för att hjälpa dem att utvecklas och flytta fram positionerna till önskvärt läge.

IUC Norr AB verkar utifrån att:

• Driva företagsgemensamma tillväxtprojekt och samarbetsnätverk utifrån konkreta affärsmöjligheter

• Vara bollplank och stöd till våra entreprenörer genom att vara resursmäklare och tillföra företagen såväl kompetens som kapital tillsammans med alla ”aktörer i innovationssystemet”

• Driva samverkansprojekt med basindustrinära, andra kundföretag, universitetet och institut för att bygga tillit som lyfter entreprenörerna

Vi anser det viktigt att ha mod att arbeta nära företagen och att IUC Norrs värderingar blir tydliga i processen. Det anses viktigt att du kan åta dig dessa för ett så ärligt intryck av IUC Norr som möjligt. Vi är övertygade att mångfald berikar och ser därför gärna både kvinnor och män med olika bakgrund som sökande.

En affärsutvecklares roll gentemot projektet är:

1. Affärsutveckling

2. Individuell coaching

3. Processledning

Befattningshavares mål

En affärsutvecklare ansvarar för att leda kunden framåt i ett projekt. Detta sker genom att planera för de resurser som krävs för att kunna leverera stöd och utveckling som efterfrågas av uppdragsgivare. Affärsutvecklaren ansvarar över att följa budgeten, leverera enligt uppsatta mål i projekt, ser till att tidsplaner hålls. Hen kommer att arbeta med både processledning, individuell coaching och affärsutveckling vilket innebär stor förmåga att se helheten och alltid ha affären i fokus hos företagen. Har resultatansvar för gruppens gemensamma arbete och ansvarar för rapportering till styrgrupp/projektledning.

Som en del av IUC Norr kommer du att samverka brett med företag, finansiärer och andra organisationer för att tillsammans skapa engagemang för industrin. Du kommer vara delaktig i projekt inom kompetensförsörjning. Genom strategisk företagsanalys och fastställa nuläge, attraktionskraft och förutsättningar, upprätta handlingsplaner tillsammans med företagens ägare/ledning. I dina arbetsuppgifter ingår det att få saker att hända.

 

Arbetsuppgifter och aktiviteter som ingår i befattningen

Arbetet kommer huvudsakligen innebära:

• Affärsutveckling i form av att identifiera behov hos företagen och arbeta mot ökad attraktionskraft.

• Att ha kontakt med företagen och genomföra individuell coaching.

• Processledning där du ser helheten och alltid har affären i fokus.

• Resursplanering för deltagande i projektet.

IUC Norr är en liten och föränderlig organisation vilket innebär en stor variation i arbetsuppgifterna och ingen dag är den andra lik. Samtidigt har du en stor möjlighet att påverka och forma verksamheten tillsammans med kollegorna inom IUC, företagen i regionen och styrelse.

 

Arbetsuppgifternas relativa vikt

Olika arbetsuppgifter kommer vara olika viktiga i olika faser av projektet, men alla moment är nödvändiga för dess genomförande.

 

Utbildning

Gymnasial utbildning, högre utbildning är meriterande.

 

Erfarenhet

Tidigare ledarerfarenhet, från samordning av arbetsgrupp eller koordinering av arbetsuppgifter. Erfarenhet av att aktivt deltagit i en förändringsprocess såsom en organisationsförändring/ utveckling. Vi ser gärna tidigare erfarenhet av att ha arbetat med affärsutveckling. Att arbeta med jämställdhet och mångfald för ökad jämlikhet oberoende av kön, ålder och etnicitet är en självklarhet för oss. Vi ser även det viktigt att kunna påvisa tidigare arbete med normkritiskt perspektiv.

 

Kunskap

Eftersom all dokumentation och tidsregistrering sker digitalt är det viktigt att den sökande har goda kunskaper i att hantera Office-paket.

Goda kunskaper om processledning

Goda kunskaper om individuell coaching

 

Kompetens

Tydlig. Kommunicerar på ett tydligt sätt. Säkerställer att budskap når fram och att förväntningarna är klara för alla berörda parter. Påminner och följer upp.

Ledarskap. Leder, motiverar och förser andra med befogenheter som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Samordnar grupper och blir en referenspunkt för andra. Skapar engagemang och delaktighet.

Uthållighet. Förblir motiverad och effektiv trots bakslag och besvikelser. Arbetar på tills projekt är avslutade eller resultat uppnådda.

Ekonomisk medvetenhet. Förstår och tillämpar affärsmässiga principer. Fokuserar på kostnader, intäkter och effektivitet ur ett ekonomiskt perspektiv.

Stabil. Är lugn, stabil och kontrollerad i stressituationer eller pressade situationer. Behåller ett realistiskt perspektiv på situationer och fokuserar på rätt saker.

Självgående. Tar ansvar för sin arbetsuppgift. Strukturerar själv sitt angreppssätt och driver sina processer vidare.

 

Placeringsort

Västerbottens inland.

 

Omfattning

Heltid.

 

Sista ansökningsdag

15 januari 2021.

 

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna tjänst.

Åsa Tjärnberg

Åsa Tjärnberg

VD.
Mobiltelefon: 070-326 88 11
asa.tjarnberg@iucnorr.se