Vill du vara med och öka konkurrenskraften i industrin?

OM IUC NORR

Våra insatser bidrar till ökad tillväxt i regionen.

IUC Norr är ett regionalt utvecklingsbolag för industrin i norra Sverige. Vi arbetar nära företag och individer för att flytta fram positionerna och bli mer konkurrenskraftiga. Detta gör vi genom att ta vara på omvärldens behov av nya, hållbara produkter och lösningar. I strategisk samverkan med regioner och kommuner arbetar vi för att skapa utveckling och tillväxt hos industriföretagen. Vi tar ett ledarskap för industrins utveckling mot en hållbar framtid.

IUC Sverige ägs av 11 regionala självständiga IUC-bolag varav IUC Norr AB är ett, och har 8 nationella partners. Huvudinriktningen är att genomföra utvecklingsprojekt för industrin tillsammans med framför allt små och medelstora företag. IUC Norr arbetar främst med Norrbotten och Västerbotten. Arbetsmetodiken som vi tillämpar bygger på behovsinventering, skapa insikt om tillväxtmöjligheter hos företagen Projekten finansieras bland annat av företag, offentliga samarbetsparter och EU:s strukturfonder. Vi behöver knyta an operativa resurser för att tillgodose nuvarande och framtida behov av expertkompetenser inom flera olika områden.

 

Öppen ansökan

Vi är alltid intresserade av att komma i kontakt med människor som vill vara med och öka konkurrenskraften i industrin tillsammans med oss. Vi välkomnar all kontakt och intresseanmälan i dessa frågor till info@iucnorr.se. Skicka oss det du tycker är relevant för en beskrivning av dig själv och berätta varför IUC Norr intresserar dig.

 

Åsa Tjärnberg

Åsa Tjärnberg

VD.
Mobiltelefon: 070-326 88 11
asa.tjarnberg@iucnorr.se

Marie Näslund Jakobsson

Marie Näslund Jakobsson

Kommunikationschef.
Mobiltelefon: 070-527 57 40
marie.jakobsson@iucnorr.se