Nätverk inom underhåll i norra Sverige

I samråd med industrin har IUC Norr etablerat ett branschöverskridande underhållsnätverk för regionens basindustrier. Syftet är att bidra till en bättrekommunikation, information, planering, ökad säkerhet, bättre kvalitet och bättre affärer.

Regionen har flera stora basindustrier med stora underhållsstopp och investeringar. För att skapa en effektivare kommunikation mellan regionens basindustrier krävs en god kommunikation, informationsutbyte och samordnad planering. I samråd med basindustrin har vi därför startat upp det branschöverskridande underhållsnätverket, säger Niclas Tidström projektledare och affärsutvecklare IUC Norr.

Underhållsnätverket är för personer med ledande befattning inom regionens basindustrier.

- Vi ser nyttan i att kunna utbyta erfarenheter mellan varandra. Alla har liknande utmaningar och att samordna oss är viktigt, säger Jarl Oscarsson, underhålls- och säkerhetschef Boliden Rönnskär.

Vid ett större underhållsstopp hos någon av regionens basindustrier berörs mellan 600-1300 personer från leverantörsföretag.

-Förhoppningen är att det ska bli enklare för de små och medlestora leverantörsföretagen att kunna arbeta på de större industriföretagen. Ju mer gemensamma regler och riktlinjer desto lättare blir det att göra rätt. Vi försöker göra gemensamma förändringar i våra verksamheter så långt det är möjligt. På de träffarna vi haft har vi pratat mycket om hälsa och säkerhet vilket känns rätt att ha som utgångspunkt. Det är en lovande start och de är spännande att se vad vi kan lära av varandra, säger Tomas Westerlund, Underhållschef, SCA Munksund.

Underhållsnätverket träffas tre-fyra gånger per år. Deltagande företag är: SCA Munksund, Smurfit Kappa, Billerud Korsnäs Karlsborg, SSAB, LKAB och Boliden Rönnskär.

IUC Norr och projektet Vilja Kunna Växa

Projektet Vilja Kunna Växa ska främja idéer och skapa samverkan mellan företag. Ett betydande antal företag ska signifikant öka sin affärsmässiga förmåga och komma en god väg på sin tillväxtresa

Projektet Vilja Kunna Växa finansieras av Region Norrbotten, Gällivare kommun, Luleå kommun, Piteå kommun, Skellefteå kommun, Umeå kommun och Europeiska regionala utvecklingsfonden.

IUC Norr är ett regionalt utvecklingsbolag för industrin i norra Sverige. Vi arbetar nära företag och individer för att flytt fram positionerna och bli mer konkurrenskraftiga. I strategisk samverkan med regioner och kommuner arbetar vi för att skapa tillväxt hos industriföretagen. Vi tar ett ledarskap för industrins utveckling mot en hållbar framtid.

Visa alla nyheter
Niclas Tidström

Niclas Tidström

Projektledare och affärsutvecklare.
Mobiltelefon: 070-353 52 39
niclas.tidstrom@iucnorr.se

18 Dec 2020 Projekt