Om IUC Norr

Våra insatser bidrar till ökad tillväxt i regionen.

IUC Norr är ett regionalt utvecklingsbolag för små och medelstora industriella och industrinära företag i Norr- och Västerbotten. Våra medarbetare finns i Luleå, Skellefteå, Umeå, Kalix, Piteå, Överkalix och nu snart i Gällivare.

IUC Norr arbetar med affärsdriven utveckling av industriella SMF i syfte att öka tillväxten och konkurrensförmåga. Vi arbetar nära företag och individer för att hjälpa dem att utvecklas och flytta fram positionerna till önskvärt läge. Våra projekt finansieras bland annat av företag, offentliga samarbetsparter och EU:s strukturfonder samt via nationella finansieringsformer. 

 

Åsa Tjärnberg, vd IUC Norr
Åsa Tjärnberg, vd IUC Norr

 

Verksamhet 
IUC Norr AB verkar utifrån att: 

 • driva företagsgemensamma tillväxtprojekt och samarbetsnätverk utifrån konkreta affärsmöjligheter 
 • vara bollplank och stöd till våra entreprenörer genom att vara resursmäklare och tillföra företagen såväl kompetens som kapital tillsammans med alla ”aktörer i innovationssystemet” 
 • driva samverkansprojekt med basindustrinära, andra kundföretag, universitetet och institutioner för att bygga tillit som lyfter entreprenörerna 

Arbetsmetodik 
IUC Norrs arbetsmetodik bygger på behovsinventeringar, tillväxtanalyser och åtgärdsplaner i enskilda företag. Vi anordnar och genomför temamöten, seminarier, utvecklingsprojekt, kompetensutvecklingsinsatser, ger mentorstöd samt rådgivning kring innovationscheckar och vi samverkar i utvecklingen av affärs- och branschkluster för grupper av företag.

Handlingsprogram 
IUC Norrs handlingsprogram bygger på de tillväxtplaner som finns i företagen. 

Tillsammans med andra aktörer i innovationssystemet stödjer vi företagen med: 

 • Etablering av startegiska nätverk för utveckling av affärer, teknik och kompetens 
 • Exportsatsningar, förbättrad marknadsföring och försäljning 
 • Produktutveckling och design 
 • Förbättrad produktion och logistik 
 • Jämställdhet och integration 
 • Affärsutvecklings- och kompetensutvecklingsprogram

 

Vi arbetar nära företag och individer för att hjälpa dem att utvecklas och flytta fram positionerna till önskvärt läge. Våra insatser bidrar till ökad tillväxt i regionen.

Målgrupp/kunder 
IUC Norr AB riktar sig i första hand till små och medelstora industrinära företag samt nya tillväxtområden i Norrbotten och Västerbotten. Uppdragsgivare kan även vara svenska staten och dess nationella myndigheter, universitet, FoU-stiftelser, EU, fackförbund, stora företag, regionala myndigheter och kommuner. 

IUC Norrs uppdrag 

 • IUC Norr AB ska verka utifrån målgruppsföretagens behov och samverka genom uppdrag med nationella, regionala myndigheter och aktörer. 
 • IUC Norr AB ska vara en kvalificerad och certifierad leverantör/utförare av utvecklingsuppdrag från beställare i form av företag, offentliga myndigheter, EU och FoU-finansiärer. 
 • IUC Norr AB har som en av sina främsta styrkor att genom delägarna upprätthålla och vidare-utveckla långsiktiga och uthålliga kontakter med företagen i Norrbotten och Västerbotten. 
 • IUC Norr AB ska verka för att betraktas som den naturliga utföraren av operativa närings-politiska uppdrag där samhälle, företag och FoU-kompetens samverkar. 

Bolaget 
IUC Norr har en anställd VD och en bas av anställd personal med olika kompetenser. Tillsammans har vi erfarenhet och bakgrund som matchar företagens behov. Utifrån uppdrag och projekt som bolaget åtar sig anställs lämpliga resurser alternativt upphandlas. Bolagets intressen ska tillvaratas i alla sammanhang. 
Bolagets säte är i Luleå men har även kontor i Skellefteå. IUC Norr verkar över hela Norrbottens och Västerbottens län genom en geografisk spridd organisation i samverkan med andra aktörer.

Finansiering 
Verksamheten ska finansieras genom uppdrag och projekt som finansieras av företag, offentliga myndigheter, EU och FoU-finansiärer. 

Regionalt utvecklingsbidrag 
Bolagets styrelse och ledning har ambitionen att skapa ett utvecklingsuppdrag från de regionala och kommunala myndigheterna som bidrar till en långsiktigt hållbar verksamhet.

Att vara del i något större - ett nationellt nätverk
IUC Sverige är en nationell resurs för ökad konkurrenskraft i svensk industri. Med 19 regionala bolag är de den företagsnärmsta aktören mot industriella små och medelstora företag (SMF). IUC Sverige ägs av 11 regionala självständiga IUC-bolag varav IUC Norr AB är ett, och har 8 nationella partners. Huvudinriktningen är att genomföra utvecklingsprojekt för industrin tillsammans med framför allt små och medelstora företag.

Genom det nationella nätverket har vi på IUC Norr AB tillgång till metoder och hjälpmedel som utvecklats tillsammans av IUC-bolagen. Dessutom använder nationella myndigheter och regeringen IUC-nätverket som en resurs för insatser som är av nationell vikt, och där de enskilda IUC-bolagen kan verka i sin region med nationella uppdrag.

Vill du läsa mer om IUC Sverige?

Befintlig ägarstruktur

Följande 119 bolag och organisationer är idag ägare av IUC Norr AB varav 108 företag som äger cirka 60% av aktierna.

Små och medelstora företag:

 • Abelko Innovation AB
 • Abisko Utveckling AB
 • ABM Arkitektkontor AB
 • Alent Dynamic AB
 • Anva Components AB
 • APC Composite AB
 • Arkitekthuset Monarken AB
 • Artic Nova AB
 • ASC - Arctic Steel Circle ek. för.
 • Berggren & Bergman AB
 • Bioptima AB
 • BnearIT
 • Bondersby Träförädlings AB
 • Borö-Pannan AB
 • Bothnia Invest AB
 • Br Lundholms Snickeri AB
 • Coldbay Innovation AB
 • ComaCon AB
 • Coromatic Piteå AB
 • Cvk Vibration & Noise AB Damill AB
 • DataPolarna i Skellefteå AB
 • Derome Byggvaror & Träteknik AB
 • Doro Care AB Duroc Rail AB
 • E Johanssons Timmerhus
 • Electrotech Kalix AB
 • Englundshus AB
 • EPN Solutions AB
 • Essge Systemteknik AB
 • Fermeco AB
 • Finsnickeri AB
 • Fjällbonäs Trävaru AB
 • Folke Henriksson
 • Fält Communications AB
 • Gefa System AB
 • Gema Industri AB
 • Grafix Inredning AB
 • Gunnar Karlsen Sverige AB
 • Haraholmens Industrimekaniska AB Hedins Hjulgrävmaskiner AB
 • Hydraulikmontage i Luleå AB
 • HW4IT AB
 • Indu mont AB
 • Inission Pajala AB
 • Inredningshuset i Luleå AB
 • InTime Invest AB
 • JTM Invest AB
 • JTM Produkt AB
 • Jämtösågen
 • Kablia AB
 • Kalix Teknik AB
 • KMU Tech AB
 • KN Företagsutveckling
 • Krekula & Lauri Såg AB
 • Lek & Fritidsprodukter i Haparanda AB
 • Lindbäcks Bygg AB
 • Lindvalls Snickerier AB
 • Liviöjärvi Gungstolsfabrik HB
 • LKAB Mekaniska AB
 • LSAB Sverige AB
 • Lundbergs Trä AB
 • Lundqvist Trävaru AB
 • Maskintjänst AB
 • MBV Systems AB
 • Mekinor Metall AB
 • Mirror Partner Utveckling AB
 • Mähler & Söner AB
 • New SGT AB
 • NM Design
 • Nova Industri AB
 • Nybergs Mekaniska Verkstad AB
 • Odal Haarala
 • Optimation AB
 • PodComp AB
 • Polar Wood Marketing AB
 • Polardörren AB
 • Polarfönster AB
 • Process Control Center i Luleå AB
 • Protron Elektronik AB
 • Relitor AB
 • Rubico AB
 • Rönnbäcks Flygservice
 • S&B Nord AB
 • Satmission AB
 • Setra Trävaror AB, Rolfs Såg
 • SKF Sverige AB
 • Släp- och Lastbilspåbyggnader i Övertorneå AB
 • Space Interior Sverige AB
 • SSC Skellefteå Snickericentral ek. för.
 • Staffan Bergqvist
 • Svalson AB
 • Svenska Poolfabriken i Luleå AB
 • Systemair AB
 • Terminalengruppen
 • Tirsén & Aili Arkitekter AB
 • TRI Invent AB
 • Träbyggarna i Kalix HB
 • Wallsténs i Piteå AB
 • Well-Head Safety Systems AB
 • XL-Bygg Stenvalls AB

Stora företag:

 • Ferruform AB
 • BillerudKorsnäs
 • Bulten Hallstahammar AB
 • SCA Munksund AB
 • Setra Trävaror AB
 • Smurfit Kappa Kraftliner Piteå

Kommuner:

 • Haparanda kommun
 • Jokkmokks kommun
 • Kalix kommun
 • Pajala kommun
 • Piteå kommun
 • Överkalix Utvecklings AB
 • Övertorneå kommun

Övriga organisationer:

 • Hushållningssällskapet i Norrbotten
 • IF Metall Norrbotten
 • GS - Facket för skogs-, trä- och grafisk bransch
 • Swerim AB
 • Unionen Norrbotten