IUC Norrs styrelse

Vår styrelse består av en rad personer med olika kompetenser, stor erfarenhet av och kunskap om industrin lokalt, regionalt och nationellt

Åsa Tjärnberg, VD

Anders Wäppling, styrelseordförande
Tidigare verksam i tillverkande industri, LKAB och egen konsultverksamhet

Anne Karlenius, vice ordförande
Tidigare kommundirektör/VD Luleå kommunföretag AB, olika befattningar inom näringslivet och numera egenföretagare

Ann-Christine Schmidt, ledamot
Ansvarig Forskning, Utveckling och Innovation, Skellefteå Kraft

David Sundström, ledamot
Affärsområdeschef norr, Lindbäcks bygg

Erik Mella, ledamot
Näringslivsstrateg Pajala kommun

Roger Hansson
VD Gällivare Näringsliv

Samuel Holmström, ledamot
VD Lundqvist Trävaru AB

Stefan Nordmark, ledamot
ElectroTech Kalix AB