Styrelse

Åsa Tjärnberg, VD

Anders Wäppling, styrelseordförande
Tidigare verksam i tillverkande industri, LKAB och egen konsultverksamhet

Anne Karlenius, ledamot
Tidigare kommundirektör/VD Luleå kommunföretag AB, numera egenföretagare

Annelie Fredriksson, ledamot
Egenföretagare, vice ordförande Styrelse Akademin norr

Fredrik Larsson, ledamot
Manager Partnership Development SKF Industrial Digitalisation & Solutions samt Platschef SKF Luleå.

Stina Blombäck, ledamot
f.d. VD Billerud Karlsborg numera egenföretagare

Stefan Lindbäck, ledamot
VD Lindbäcks Bygg

Thomas Björnström, ledamot
Energichef Kiruna Kraft AB samt styrelseordförande för Energikontor Norr