Styrelse

Åsa Tjärnberg, VD

Anders Wäppling, styrelseordförande
Tidigare verksam i tillverkande industri, LKAB och egen konsultverksamhet

Anne Karlenius, ledamot
Tidigare kommundirektör/VD Luleå kommunföretag AB, olika befattningar inom näringslivet och numera egenföretagare

Linda Nyström, ledamot
VD Skogstekniska klustret

Robert Lindberg, ledamot
VD Skellefteå Industrihus och VD Skellefteå Airport

Stina Blombäck, ledamot
f.d. VD Billerud Karlsborg numera egenföretagare

Stefan Lindbäck, ledamot
VD Lindbäcks Bygg