Strategisk kompetensförsörjning – en viktig väg till ökad förmåga att utveckla sitt företag

I en alltmer konkurrensutsatt global värld, där även företag som har sin verksamhet mer lokalt eller regionalt påverkas oavsett man vill det eller inte, så måste varje företag kontinuerligt se till att utveckla sig.

För att klara att utveckla sitt företag är bl.a. kontinuerligt framgångsrik och bra rekrytering samt kompetensförsörjning viktigt.

Det är viktigt för att kunna täcka upp med ny personal inför de naturliga pensionsavgångar som sker under kommande år i norra Sverige. Där många års samlad erfarenhet, kunskap och kompetens kommer gå i pension. Det är parallellt viktigt för att industrin i Sverige fortsatt behöver automatiseras och digitaliseras inom ett stort antal arbetsmoment och arbetsområden för att vara fortsatt effektiva och konkurrenskraftiga.  Och då kommer ny personal, med nya typer av kompetenser att behövas.

Samtidigt måste vi se till att bli fler i arbete. Och titta bredare i vår rekrytering för att hitta ”guldkornen” till bra och kompetent personal att rekrytera. Vi måste titta på vilken utbildning ska de som kommer nya ut på arbetsmarknaden ha för att täcka upp industrins olika behov. Vi måste titta på hur företagen/företagsledningen kanske själva måste förändra sig, anpassa sig, för att vara en attraktiv arbetsgivare och arbetsplats för en ny generation av personal. Vi måste reflektera över hur vi, industriföretag i norra Sverige, på bästa sätt tillvaratar både män och kvinnor på olika arbetsplatser. Hur vi på bästa sätt tillvaratar de erfarenheter, kunskaper, kompetenser och marknadskännedom som personer från andra länder och kulturer kan tillföra våra företag när de kommer, finns tillgängliga samt är villiga och intresserade av att integreras i det svenska samhället och arbetslivet.

Under våren 2018 kommer IUC Norr att genomföra ett antal halvdagsträffar runt om i Norrbotten och Västerbotten, 5 stycken är planerat, med temat Strategisk kompetensförsörjning – en viktig väg till ökad förmåga att utveckla sitt företag.

Genom sin samlade erfarenhet i såväl basindustrins som små/medelstora industriföretags behov, utmaningar och möjligheter, samt sitt drivande arbete inom Teknikcollege, vill IUC Norr genomföra dessa samtal och träffar. Vi tror att det är genom fortsatt bra samarbete vi kan driva på regional industriutveckling, och säkerställa framtida kompetensförsörjning på strategisk, såväl som praktisk taktisk nivå. Hur agerar vi för att driva frågan hållbart och långsiktigt över åren, parallellt med konkreta handlingar och åtgärder i nuet?

Vid dessa träffar vill vi informations- och erfarenhetsutbyta mellan; näringsliv, industri, skolan i privat och kommunal regi, syokonsulenter, utbildningsaktörer och rekryteringsbranschen.

Ett antal personer och företag är redan vidtalade och inbjudna. Och vi välkomnar fler deltagare.

Vill du/ni redan nu föranmäla ert intresse till träffarna våren 2018 går det bra att kontakta Niclas Tidström.     

Niclas Tidström

Niclas Tidström

Affärsutvecklare.
Placeringsort: Luleå.
Mobiltelefon: 070-353 52 39
niclas.tidstrom@iucnorr.se