Vill du bli ägare av IUC Norr?

Tillsammans med ägarna sätter IUC Norr agendan och driver opinionen. IUC Norr påverkar beslut, säkrar investeringar och formar samarbeten för fortsatt framgång för industrin. Ett starkt ägande möjliggör att vi kan kraftsamla för bättre affärer! Ditt företag är viktigt för oss och vi ser gärna att ni blir delägare i IUC Norr.

Vi arbetar nära företag och individer för att hjälpa dem att utvecklas och flytta fram positionerna till önskvärt läge. Våra insatser bidrar till ökad tillväxt i regionen.

Syftet med nyemissionen är ökade möjligheter till skräddarsytt stöd som utvecklar industrin. Tillsammans med ert företag sätter vi agendan och driver opinionen. Vi påverkar beslut, säkrar investeringar och formar samarbeten för fortsatt framgång för industrin. Ett starkt ägande möjliggör att vi kan kraftsamla för bättre affärer! 

Vi möjliggör att företag, till fördelaktiga villkor, kan ta del av de utvecklingsprojekt som planeras för de närmaste åren, både regionalt och nationellt. Projektens inriktning, mål och aktiviteter bygger på företagens inventerade behov samt löpande omvärldsanalyser.

Välkommen att kontakta oss för mer information.

Vill du vara med och påverka och bidra till utvecklingen i hela regionen?

Åsa Tjärnberg

Åsa Tjärnberg

VD.
Mobiltelefon: 070-326 88 11
asa.tjarnberg@iucnorr.se

Anders Wäppling

Anders Wäppling

Styrelseordförande.
Mobiltelefon: 070-665 31 83
anders.wappling@iucnorr.se