robotlyftet_webb.png

Robotlyftet

Under perioden 2019 - 2021 kan små och medelstora industriföretag i Sverige ta del av Robotlyftet - ett stöd för utvärdering och utveckling inom automation och robotisering. Robotlyftets organisation täcker hela Sverige. Företag från norr till söder får en egen regional kontakt.

Robotlyftet ger ditt företag:
• Kartläggning och analys av nuvarande produktionsprocess och affärsmodell – en s k Förutsättningsstudie med fokus på automation och robotisering.
• Automationscheck – ni kan ansöka om upp till 150 000 kr för att utveckla tillverkningen i ert företag mot högre grad av automatisering eller robotisering. Ni får hjälp med ansökan, och information om hur checken kan användas.
• Utbildning i beställarkompetens. Automation och robotisering innebär investeringar. Ni får utbildning för att bli bra beställare.
• Kunskapsmöten om robotisering och automation. Runt om i landet arrangeras seminarier och workshops som ger kunskaper, viktiga kontakter och en överblick över möjligheterna med automation och robotisering.

Robotlyftet är en del av Tillväxtverkets uppdrag inom regeringens nationella program Smart industri. Satsningen på 100 miljoner kronor ska ge möjligheter till ökad automatisering/robotisering i ca 4 500 små och medelstora industriföretag i Sverige. IUC-nätverket gör insatser inom Robotlyftet i samverkan med Automation Region, Robotdalen, RISE och SWIRA.

Är du intresserad av att delta i Robotlyftet? Klicka här för att göra en intresseanmälan!

Robotlyftet är en fortsättning av pilotstudien PILAR.

Vi fick en väldigt bra genomlysning över våra möjligheter att automatisera. Vi gjorde simuleringar för en robot för vår balksvets, och ny bedömning av vår strategi. Ett viktigt resultat var att projektet väckte tankar hos vår personal om vad automatisering kan innebära, och vikten av att se även på andra delar av verksamheten, innan vi fattar beslut.

Karin Prytz, vd på SLP i Övertorneå

Deltog i pilotstudien PILAR. SLP är ett företag med ett 40-tal anställda, som arbetar med släp- och lastbilspåbyggnader.

Är ni intresserad av Robotlyftet?

Tveka inte att höra av er till oss så berättar vi mer!

Andréas Kostenniemi

Andréas Kostenniemi

Process- och verksamhetsutvecklare. 
Placeringsort: Luleå.
Mobiltelefon: 070-300 55 47
andreas.kosten@iucnorr.se