Ekonomitjänster

OM IUC NORR

IUC Norr är ett regionalt utvecklingsbolag för små och medelstora industriella och industrinära företag i Norrbotten och Västerbotten. Vi arbetar nära företag och individer för att hjälpa dem att utvecklas och flytta fram positionerna till önskvärt läge. Våra insatser bidrar till ökad tillväxt i regionen.

En stor del av vårt arbete sker genom projekt som finansieras av företag, offentliga samarbetsparter, EU:s strukturfonder, ESF, Interreg samt andra offentliga finansiärer. Redovisningen sker till största delen i projektform. Vi behöver knyta an operativa resurser för att tillgodose nuvarande och framtida behov av tjänster för att effektivisera och säkerställa bolagets ekonomihantering.

Uppdraget består i att säkerställa att IUC Norr erhåller en effektiv, funktionell och väl fungerande ekonomihantering innefattande samtliga ekonomitjänster som utförs inom verksamheten.

Vill du ta del av upphandlingsunderlaget?
Kontakta:
Carina Malander, carina.malander@iucnorr.se tel. 070-587 79 04 eller
Marie Näslund Jakobsson, marie.jakobsson@iucnorr.se tel. 070-527 57 40

Skriftligt anbud ska vara IUC Norr AB tillhanda senast måndag 24 juni 2019, kl. 16.00.

 

 

Carina Malander

Carina Malander

Verksamhetscontroller.
Placeringsort: Luleå.
Mobiltelefon: 070-587 79 04
carina.malander@iucnorr.se

Marie Näslund Jakobsson

Marie Näslund Jakobsson

Information och kommunikation.
Placeringsort: Luleå.
Mobiltelefon: 070-527 57 40
marie.jakobsson@iucnorr.se