Utbildningar

Anders Högström

Anders Högström

Senior affärsutvecklare.
Mobiltelefon: 070-651 12 65
anders.hogstrom@iucnorr.se

Kristiina Starck Enman

Kristiina Starck Enman

Projektchef.
Mobiltelefon: 070-201 64 21
kristiina.starck.enman@iucnorr.se

Genom de behovsinventeringar som sker ute hos företagen får vi en förståelse för företagens kompetensutvecklingsbehov. Vi vet att många har svårt att på egen hand inventera utbudet av utbildningar. Det faktum att de flesta utbildningar ges i storstadsregionerna är också en utmaning för företagen i en pressad vardag. Vi samordnar behov från företagen i regionen och skräddarsyr lokala aktiviteter. Utbildning på hemmaplan, skapar möjligheter för företagen att utvecklas och höja medarbetarnas kompetens på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt.
I genomförandet använder vi oss av etablerade utbildningsaktörer. Vissa finns i regionen, andra reser upp till oss. IUC Norr är en länk mellan företag och utbildningsanordnare. Genom att samordna företagens behov kan vi skapa förutsättningar för ett lokalt genomförande där många är med och delar på kostnaden.